نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه‌ی شماره‌ی 1 دفاع پروژه‌های کارشناسی نیمسال تابستان 99

اطلاعیه‌ی شماره‌ی 1 دفاع پروژه‌های کارشناسی نیمسال تابستان 99


 

 

جلسات دفاع دانشجویان کارشناسی که در نیمسال تابستان در درس پروژ‌ه‌ی کارشناسی ثبت نام کرده‌اند، روز چهارشنبه 26 شهریورماه  99 به شکل غیرحضوری برگزار خواهد شد.

لازم است دانشجویان حداکثر تا روز دوشنبه 24 شهریورماه گزارش کامل پروژه‌ی خود را پس از تایید استاد راهنما، به اساتید گروه داوری خود ارسال نمایند.

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک