نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه‌ی شماره‌ی ۴ پروژه‌های کارشناسی در نیمسال اول ۰۰-۹۹

اطلاعیه‌ی شماره‌ی ۴ پروژه‌های کارشناسی در نیمسال اول ۰۰-۹۹


 

 

طبق برنامه‌ی اعلام شده، دفاع ‌پروژه‌های کارشناسی در نیمسال اول ۰۰-۹۹ روز دوشنبه ۲۷ بهمن‌ماه از ساعت ۸:۳۰ صبح به‌صورت مجازی و از طریق سامانه‌ی اسکای‌روم برگزار می‌شود.

لطفا شیوه‌نامه‌ی پیوست را که شامل آدرس اتاق‌های مجازیِ هر گروه داوری و ‌سایر اطلاعات ضروری است، به‌دقت مطالعه نمایید.

معاونت آموزشی دانشکده‌ی مهندسی مکانیک

 

شیوه نامه ی برگزاری جلسات دفاع کارشناسی به صورت مجازی