اطلاعیه‌ی شماره‌ی ۱ پروژه‌های کارشناسی در نیمسال اول ۰۰-۹۹

اطلاعیه‌ی شماره‌ی ۱ پروژه‌های کارشناسی در نیمسال اول ۰۰-۹۹


 

دانشجویان گرامی که در نیمسال حاضر در درس «پروژه‌ی کارشناسی» ثبت‌نام کرده‌اند، حداکثر تا پایان آبان‌ماه ۹۹ فرصت دارند تا فرم «پیشنهاد موضوع پروژه‌ی کارشناسی» خود را از طریق استاد راهنمای پروژه‌ ارسال نمایند. لطفا توجه نمایید که فرم پیشنهاد موضوع تنها باید از طریق استاد راهنما‌ی پروژه به مدیر گرایش/گروه مربوطه ارسال شود و بعد از تایید گرایش/گروه توسط مدیر گرایش/گروه در اختیار آموزش دانشکده قرار گیرد. دانشجویانی که پس از این تاریخ فرم پیشنهاد پروژه‌ی خود را ارسال نمایند، با کسر نمره مواجه می‌شوند (۱ نمره برای هر ماه تاخیر).

یادآور می‌شود دانشجویانی که در این نیمسال واحد پروژه‌ را ثبت‌نام کرده‌اند یا باید تا پایان همین نیمسال از پروژه‌ی خود دفاع نمایند یا با تمدید پروژه در نیمسال بعدی، حداکثر تا پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۰۰-۹۹ از پروژه‌ی کارشناسی خود دفاع نمایند. در غیر این صورت نمره‌ی درس پروژه به‌صورت خودکار صفر منظور خواهد شد.

 

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده‌ی مهندسی مکانیک