اطلاعیه‌ی حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

اطلاعیه‌ی حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹


 

دانشجویان گرامی لازم است بصورت برخط از ساعت ۸ صبح روز شنبه 16/12/1399 تا ساعت ۲۳:۵۹ روز دوشنبه 18/12/1399 به سامانه‌ی جامع گلستان مراجعه و با توجه به اولویت‌بندی انجام‌شده و برنامه‌ی زمانی ارائه‌شده اقدام به حذف و اضافه (ترمیم) نمایند. دانشجویان محترم کارشناسی لطفا به نکات زیر توجه نمایید:

-  لطفا توجه داشته باشید در حذف و اضافه کلیه‌ی پیش‌نیازها و هم‌نیازها اعمال می‌شود و درس‌هایی که بدون رعایت پیش‌نیاز و هم‌نیاز اخذ شده باشند در طول ترمیم یا پس از آن حذف خواهند شد. عواقب احتمالی عدم رعایت پیش‌نیاز/هم‌نیاز بر عهده‌ی دانشجو است

-  درس نگارش متون فنی در این نیمسال برای آخرین بار ارائه می‌شود. کلیه‌ی دانشجویانی که درس مقدمه‌ای بر مهندسی مکانیکِ  ۱ واحدی را گذرانده‌اند، باید این درس را اخذ نمایند.

- دانشجویانی که درس مقدمه‌ای بر مهندسی مکانیکِ 1 واحدی را نگذرانده‌اند، باید درس مقدمه‌ای بر مهندسی مکانیک ۲ واحدی را اخذ کنند. اخذ درس نگارش متون فنی در نیمسال حاضر توسط این دانشجویان به‌هیچ‌وجه مجاز نیست.

-  درس ۲ واحدی «سواد مالی و اقتصاد فردی» به شماره‌ی ۱۱۲۰۰۳۴ از این نیمسال به عنوان درس اختیاری کلیه‌ی رشته‌های تحصیلی افزوده شده است.

-  لطفا توجه داشته باشید که حد نصاب کلیه‌ی دروس نظری ۱۰ و عملی (کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها) ۸ نفر است

-  برای اخذ درس مدیریت و اقتصاد مهندسی ضروری است دانشجو حداقل ۸۰ واحد درسی گذرانده باشد.

 

 

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانشکده مهندسی مکانیک