نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

استاد راهنما

استاد راهنما


 

 

هر یک از دانشجویان دوره‌ی کارشناسی زیر نظر یکی از اعضای هیات علمی دانشکده، تحت عنوان استاد راهنمای خود، قرار می‌گیرند. وظایف و اختیارات استاد راهنما عبارتند از: 

  • آشنا نمودن دانشجویان با مقررات، مصوبات و آیین‌نامه‌های آموزشی و دانشجویی
  • راهنمایی دانشجویان در مراحل انتخاب واحد، حذف و اضافه و حذف اضطراری بر اساس قوانین آموزشی و جدول دروس پیشنهادیِ دانشکده
  • حذف واحد و یا نیمسال تحصیلی و مرخصی تحصیلی تنها در صورت داشتن شرایط قانونی یا موافقت استاد راهنما امکان پذیر می باشد.
  • ارائه‌ی راهنمایی‌های لازم به دانشجو بر اساس استعداد و وضعیت تحصیلی ایشان، به نحوی که روند تحصیل دانشجو از لحاظ انتخاب دروس و مدت تکمیل دوره با بهترین کیفیت و در کوتاه‌ترین زمان انجام شود
  • تلاش در جهت بهبود وضعیت تحصیلی و کشف ذوق علمی دانشجویان
  • راهنمایی دانشجو برای استفاده از خدمات فرهنگی و رفاهی
  • کوشش و برنامه‌ریزی جهت حل مشکلات هیجانی و عاطفی دانشجویان با همکاری مرکز مشاوره‌ی دانشگاه

تبصره: در صورت نیاز استاد راهنما می‌تواند با دیگر اعضای هیات علمی، مدیریت گروه، شورای آموزشی دانشکده و خانواده‌ی دانشجو رایزنی نماید.

  • ایجاد زمینه‌ی لازم جهت عضویت دانشجویان در کانون‌ها و انجمن‌های علمی و فرهنگی دانشجویی
  • ایجاد ارتباط موثر با دانشجویان و آموزش مهارت‌های اجتماعیِ ویژه‌ی دوران دانشجویی، مانند برنامه‌ریزی درسی، نظم، و مدیریت زمان

تبصره:  حوزه‌ی معاونت دانشجویی و فرهنگی برنامه‌ریزی لازم جهت اجرای کارگاه‌های آموزشی در زمینه‌های مورد اشاره را عهده‌دار خواهد شد.

  • تشکیل پرونده برای مشاوره‌ی دانشجویان از جمله برگ انتخاب واحد، برگ حذف و اضافه، برگ حذف اضطراری، کارنامه و فرم اطلاعات فردیِ دانشجو با همکاری دانشکده، آموزش پردیس و معاونت دانشجویی و فرهنگی پردیس

 

 

 

فهرست استادان راهنمای دانشجویان دوره‌ی کارشناسی

 

استاد راهنما

ایمیل

شماره دانشجویی دانشجویان تحت راهنمایی

دکتر علیرضا ریاسی 

ariasi@ut.ac.ir

810695207 تا 810695241

دکتر محمدرضا فراهانی

mrfarahani@ut.ac.ir

810695242 تا 810695276

دکتر مهرداد رئیسی 

mraisee@ut.ac.ir

810695277 تا 810695310

دکتر علی اصغر عطائی

aataee@ut.ac.ir

810695311 تا 810695325

دکتر مجید صفرآبادی

msafarabadi@ut.ac.ir

810696198 تا 810696231

دکتر فرشید چینی

chini@ut.ac.ir

810696232 تا 810696265

دکتر علیرضا صادقی

alireza.sadeghi@ut.ac.ir

810696266 تا 810696300

دکتر علیرضا دانش مهر

daneshmehr@ut.ac.ir

810696301 تا 810696336

دکتر محمدرضا حائری یزدی

myazdi@ut.ac.ir

810697242 تا 810697292

دکتر مجتبی حقیقی یزدی

mohaghighi@ut.ac.ir

810697293 تا 810697343

دکتر عباس راستگو

arastgo@ut.ac.ir

810697344 تا 810697999

دکتر مریم مهنما

m.mahnama@ut.ac.ir

810699169 تا 810699199

دکتر وحید بازارگان

vbazargan@ut.ac.ir

810699200 تا 810699230

دکتر علی صدیقی

asadighi@ut.ac.ir

810699231 تا 810699261

دکتر مقداد صفاری پور

m.saffaripour@ut.ac.ir

810699262 تا 810699293