نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

آزمایشگاه کنترل

آزمایشگاه کنترل


 

Control Laboratory

گرایش یا زمینه مرتبط

مهندسی مکانیک

تعریف آزمایشگاه، ویژگیها و اهداف آن

آزمایشگاه کنترل در زمینه های کنترل، کنترل پیشرفته و زمینه های مرتبط دیگر نظیر رباتیک، نیوماتیک و مکاترونیک فعال میباشد و دانشجویان دوره های کارشناسی، کارشناسی  ارشد و دکتری پروژه های تحقیقی و عملی خود در این زمینه ها را میتوانند با استفاده از امکانات آزمایشگاه کنترل دنبال کنند. در ضمن دانشجویان کلاسهای کنترل و کنترل پیشرفته نیز میتوانند از امکانات و کیتهای آموزشی در کنار درس خود بهره ببرند. همچنین برخی پروژه های پزوهشی نیز در آزمایشگاه انجام میشود

سرپرست آزمایشگاه

دکتر محمد رضا حایری یزدی 

دستگاهها و تجهیزات اصلی

Pick and Place ربات

CRS ربات پنج درجه آزادی 

Mitsubishi دو ربات شش درجه آزادی

پنج میز آموزشی نیوماتیک

نیمه صنعتی FMS مجموعه

مجموعه آموزشی کنترل شامل پنج مجموعه کامل کنترل و پنج مجموعه اندازه گیری و پنج مجموعه کنترل موتور با تجهیزات جانبی و میزهای آموزشی

مجموعه های دیگری نظیر کارتهای کنترلی و مجموعه های ساخته شده توسط دانشجویان و تجهیزات دیگری نظیر کامپیوتر و لوازم و تجهیزات ساخت نیز وجود دارد که در صورت نیاز اعلام خواهد شد