نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ارتباط با ما

ارتباط با ما


 

- شماره تماس مسئول دفتر ریاست دانشکده: 61119903-021

- نمابر دانشکده: 88013029-021

- شماره تماس مسئولین دفتر معاونت های دانشکده: 61119908-021

- شماره تماس مسئول امور عمومی دانشکده: 61119911-021

- رایانامه دانشکده: info.me@ut.ac.ir

- آدرس کانال آپارات: https://www.aparat.com/mech_ut