Services

خدمات آزمایشگاه نانومهندسی سطح دانشگاه تهران به شرح زیر است: (برای مشاهده تعرفه و هزینه‌ بر روی نام هر خدمت کلیک کنید)

– تست زاویه تماس (استاتیکی و دینامیکی)

– ساخت سطوح فوقِ آب‌گریز و آب‌دوست و پوشش‌دهی

service1

– تست سطوح یخ‌گریز

– پودر کاهش تبخیر (مخصوص آب های سطحی)

– اسپری آب‌گریز کننده سطح (شفاف)

– تست‌های خوردگی

 *** آزمایشگاه نانو مهندسی سطح دانشگاه تهران عضو شبکه‌ی آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی است. دانشجویان و اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه‌های سراسر کشور می‌توانند با مراجعه به سایت www.Labsnet.ir از تخفیف‌ها و شرایط بهره‌مندی از آن‌ها مطلع شوند. برای اطلاعات بیشتر کلیک کنید. ***

زاویه تماس، زاویه تماس سطح، کانتکت انگل، آب گریز، آب گریزی، فوق آب گربز، فوق آب دوست، چسبندگی، تر شوندگی، Contact Angle ، Contact Angle Mesurement ، سontact Angle Goniometer