اعضای جدید خانواده مرکز تحقیقاتی نانومهندسی سطح

اعضای جدید خانواده مرکز تحقیقاتی نانومهندسی سطح

بدینوسیله موفقیت اعضای جدید مرکز تحقیقات نانومهندسی سطح را در پشت سر گذاشتن دوره آزمایشی سه ماهه و پیوستن به جمع خانواده SNE به عنوان عضو دائمیِ این مرکز تبریک می‌گوییم. لازم به ذکر است که این افراد جزو 11 نفر منتخبی بودند که پس از گذراندن آزمون ورودی و مصاحبه، از میان 58 نفر […]