Professor Eric Climent (Head of IMFT, France) visit from SNE

Professor Eric Climent (Head of IMFT, France) visit from SNE

روز دوشنبه ۱۴ فروردین ماه سال ۱۳۹۶ جناب آقای Professor Eric Climent رییسِ مرکز IMFT (Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse) فرانسه از مرکز SNE بازدید کردند.   ایشان ضمن آشنایی با پروژه‌های مرکز و بازدید از آن‌ها، توضیحاتی درباره‌ی ساز و کار مرکز تحقیقاتی خود در دانشگاه تولوز فرانسه ارائه کردند. در پایان زمینه‌های مشترک همکاری میان […]