Professor Eric Climent (Head of IMFT, France) visit from SNE

روز دوشنبه ۱۴ فروردین ماه سال ۱۳۹۶ جناب آقای Professor Eric Climent رییسِ مرکز IMFT

(Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse) فرانسه از مرکز SNE بازدید کردند.

20170403_105916

 20170403_110738

20170403_115331

ایشان ضمن آشنایی با پروژه‌های مرکز و بازدید از آن‌ها، توضیحاتی درباره‌ی ساز و کار مرکز تحقیقاتی خود در دانشگاه تولوز فرانسه ارائه کردند. در پایان زمینه‌های مشترک همکاری میان دانشگاه تهران و آزمایشگاه نانو مهندسی سطح (SNE) و IMFT مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.