جلسه ارائه سه شنبه 3 اسفند 95

جلسه ارائه سه شنبه 3 اسفند 95

جلسه‌ی ارائه با موضوع: “بررسی تاثیر استفاده از سطوح فوق آب‌گریز بر نیروی لیفت و درگ ایرفویل“ سه‌شنبه ۳ اسفند ۹۵ ارائه دهندگان: سید عادل علیزاده، امیر حسین امینی، مهیار خورده فروش