جلسه ارائه سه شنبه 10 اسفند 95

جلسه‌ی ارائه با موضوع:

روش شبکه بولتزمن

سه‌شنبه دهم اسفند ۹۵ برگزار شد.

ارائه دهنده: علی قنواتی

photo_2017-03-04_13-48-43