بازدید دکتر علی آبادی (مدیرعامل گروه مپنا) از پروژه‌های در حال اجرا در آزمایشگاه نانومهندسی سطح

سه‌شنبه، 13 مهر 1395 – دکتر علی‌آبادی مدیر عامل گروه مپنا از امکانات موجود در آزمایشگاه نانومهندسی سطح دانشگاه تهران (SNE) بازدید کردند.

.