شما اینجا هستید
صفحه اصلی > مطالب با برچسب "گلوگاهی"

تئوری محدودیت (قسمت دوم)

شناخت و برطرف كردن محدوديتهاي فيزيكي آسانتر ازمحدوديتهاي سياسي مديريتي است. براي توضيح بيشتر محدوديتهاي فوق اگر فرض كنيم كه سازماني داراي 2 ماشين است كه اولي با ظرفيت 5 واحد و دومي با ظرفيت 3 واحد توليد مي كند و فروش نيز بايد 4 واحد در روز باشد، ماشين