شما اینجا هستید
صفحه اصلی > مطالب با برچسب "آلفرد نوبل"

جوایز نوبل

تعاریف اولیه و تاریخچه: جایزه نوبل معتبرترین جایزه ای است که در حوزه های علمی هم به یک دانشمند تعلق میگیرد. این جایزه درواقع  در سال ۱۸۹۵ ، به وصیت کارخان هدار و شیمیدان سوئدی، آلفرد نوبل که بیشتر او را به دلیل ابداع دینامیت میشناسند، پایه گذاری شد. در سال ۱۹۰۱