شما اینجا هستید
صفحه اصلی > نویسنده: محمد رمضانی

تئوری محدودیت (قسمت دوم)

شناخت و برطرف كردن محدوديتهاي فيزيكي آسانتر ازمحدوديتهاي سياسي مديريتي است. براي توضيح بيشتر محدوديتهاي فوق اگر فرض كنيم كه سازماني داراي 2 ماشين است كه اولي با ظرفيت 5 واحد و دومي با ظرفيت 3 واحد توليد مي كند و فروش نيز بايد 4 واحد در روز باشد، ماشين

تئوری محدودیت چیست؟

مقدمه ایده اصلی تئوری فوق بر مدیریت گلوگاه ها استوار است. این تئوری مدعی است که به بهبود مستمر از طریق شناسایی محدودیت ها وگلوگاه های تولیدی در سازمان منجر خواهد شد، بدین ترتیب تمرکزاصلی این تئوری ابتدا شناخت محدودیت ها و سپس مدیریت بر روی آنها در جهت افزایش کارایی

متد ۵s، روشی برای ساماندهی محیط کار

5s یعنی ۵ اصل برای دستیابی به یک محیط کار با کیفیت، که بعد از جنگ جهانی دوم در ژاپن توسعه یافته است. که شامل هزاران کار کوچک است که باید تمامی پرسنل در آن مشارکت داشته باشند و هر کسی به سهم خود همت کند. 5s  از جمله سیستم هایی است