کارگاه اتومکانیک

دستگاههای موجود:

 موتور کامل روآ انژکتوری قابل روشن شدن

 موتور کاملXU7 | پژو قابل روشن شدن

 موتور TU5 پژو

 موتور پراید

 موتور د مونتاژ شده XU7 پژو

 دستگاه آموزش سیستم انژکتور موتور بنزینی مارک THEPRA

 دستگاه آموزش سیستم گیربکس اتومات مارک THEPRA

 دستگاه آموزش سیستم فرمانخودرو سواری مارک THEPRA

 دستگاه آموزش سیستم ترمز ABS مارک THEPRA

مدل های برش خورده:

 گیربکس دستی

 گیربکس اتو مات

 دیفرانسیل

 قوای محرکه و شاسی موتور ۹۰۰ سی سی برای آموزش

 قطعات مختلف مدار برقی

 قطعات مختلف مدار خنک کننده

 قطعات مختلف مدار روغن کاری

 قطعات مختلف مدار جرقه

 موتور دو زمانه

 موتور وانکل

 موتور هوا خنک

شرح فعالیت ها و وظایف:

از این کارگاه برای آموزش درس یک واحدی کارگاه اتو مکانیک رشته مکانیک در حال حاضر استفاده می شود. در این کارگاه قابلیت آموزش ابزار آلات مورد استفاده کارگاه اتو مکانیک، اجزای مختلف موتور بنزینی و دیزل، مدار خنک کننده موتور، مدار جرقه، مدار روغن کاری، سیستم ECU، سیستم انتقال قدرت، سیستم فرمان وجود دارد.