قابل توجه دانشجويان مقطع كارشناسي

 

مهلت تحویل فرم اعلام وصول پروژه‌كارشناسي (فرم شماره دو) شنبه ۹۷/۰۴/۱۶  و زمان دفاع از پایان نامه ۹۷/۰۴/۲۳ می باشد. بنابراین لطفا (فرم شماره دو) خود را به همراه پرینت ایمیل ارسالی به اساتید گروه داوری، به دفتر معاونت (خانم زنجانی) تحویل دهید.

 

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی