قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۳۹۴

 

دانشجویانی که متقاضی تمدید سنوات برای نیمسال دوم ۹۷-۹۶ (نیمسال ششم) می باشند، نسبت به تکمیل فرم مربوطه تحت نظارت استاد راهنما و تحویل به سرپرست گرایش خود اقدام نمایند.

 

معاونت تحصیلات تکمیلی

۹۶/۹/۲۹