برای دانشجویان علاقمند به مبحث اینترنت اشیاء به اطلاع میرسانیم که سومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی اینترنت اشیاء ایران در تاریخ ۲۴ الی ۲۵ بهمن ماه امسال در محل نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران واقع در بوستان گفتگو برگزار میشود.


برچسب ها IoT