برای دانشجویان علاقمند به مبحث اینترنت اشیاء به اطلاع میرسانیم که اولین دوره لیگ اینترنت اشیاء کشور تاریخ ۲۴ الی ۲۵ بهمن ماه امسال در محل نمایشگاه های تخصصی شهرداری تهران واقع در بوستان گفتگو برگزار میشود.