طبق مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده، مباحث آزمون جامع دکترا برای دانشجویان ورودی ۹۶ و پس از آن به تفکیک گروه\گرایش پذیرش به شرح زیر اعلام می گردد :

گروه ساخت و تولید: مباحث روشهای تولید-متالورژی-مقاومت مصالح

گرایش جامدات : مباحث مقاومت مصالح-دینامیک-ارتعاشات-طراحی اجزای ماشین (۳ مبحث از ۴ مبحث با نظر استاد راهنما)

گرایش دینامیک، کنترل و ارتعاشات: مباحث دینامیک – کنترل – ارتعاشات

گروه تبدیل انرژی : مباحث انتقال حرارت – ترمودینامیک – مکانیک سیالات

گرایش ماشینهای آبی : مباحث مکانیک سیالات – دینامیک – توربوماشین ها

گرایش نانوفناوری : بسته به نظر استاد راهنما، فقط مباحث گرایش جامدات یا فقط مباحث گروه تبدیل انرژی

گرایش بیومکانیک : مبحث بیومکانیک +  دو مبحث از یکی از سبدهای {مقاومت مصالح-ارتعاشات-طراحی اجزای ماشین}، {انتقال حرارت – ترمودینامیک – مکانیک سیالات} ، {دینامیک – کنترل – ارتعاشات} با نظر استاد راهنما

لازم به ذکر است این مباحث فقط برای دانشجویان ورودی ۹۶ (کسانی که در آبان ۹۷  برای اولین مرتبه در آزمون جامع شرکت می کنند) و دانشجویان ورودی پس از آن است. دانشجویان ورودی ۹۵ و ماقبل آن طبق مباحثی که در دوره قبل برایشان مشخص شده بود در آزمون شرکت خواهند نمود.