با سلام

با توجه به بروز شدن فرم ها و اطلاعیه های مربوط به واحد کارآموزی در تابستان ۹۷ ، میتوانید فایل های بروز شده را از اینجا دریافت کنید :‌

اطلاعیه و روند کارآموزی 

فرم های مربوط به کارآموزی

سمینار کارآموزی 

نکات مهم مربوط به کارآموزی 

سهمیه های کارآموزی :‌

سری ۱ 

سری ۲ 

سری ۳ 

سری ۴

سری ۵

سری ۶