دانشکده مهندسی مکانیک |پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

جشنواره صنعتی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

تولید محصولات جدید همواره زمینه‌ساز گسترش و توسعه بازار برای شرکت‌های تولیدی بوده‌است. به عبارت دیگر ، فرآیند توسعه بازار...

رویدادها

اخبار، مقالات و اطلاعیه ها

اطلاعیه ها آرشیو اطلاعیه ها


اخبار، مقالات و مطالب ویژه

جشنواره صنعتی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران

تولید محصولات جدید همواره زمینه‌ساز گسترش و توسعه بازار برای شرکت‌های تولیدی بوده‌است. به عبارت دیگر ، فرآیند توسعه بازار...

پروژه دانشجویی بازیافت قوطی آلومینیومی

این رویداد به همت دکتر علیرضا صادقی به جهت ترغیب دانشجویان به ساخت و تولید مکانیزم هایی جهت بازیافت قوطی...

مسابقه نمونه های کوچک فرایند های تولید

اولین مسابقه “نمونه های کوچک فرایند های تولید” به سرپرستی دکتر علیرضا صادقی برای ۷ تیم از دانشجویان درس مقطع...

سخنرانی دکتر حائری یزدی در بیست و پنجمین همایش بین المللی مهندسی مکانیک

بیست و پنجمین همایش بین المللی مهندسی مکانیک در روز سه شنبه مورخ ۱۲ اردیبشت ۹۶ در دانشگاه تربیت مدرس...

مرکز پژوهش کاربردی جوش و آزمون های غیرمخرب دانشکده مهندسی مکانیک

مرکز پژوهش کاربردی جوش دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۴ با هدف ایجاد یک مرکز تخصصی جهت سازماندهی فعالیت های پژوهشی...

دکتر کارن ابری نیا
ریاست جدید دانشکده مهندسی مکانیک

دکتر کارن ابری نیا به ریاست دانشکده مهندسی مکانیک منصوب شدند. ایشان دوره کارشناسی خود را در دانشگاه سیتی انگلستان...

سلسله سخنرانی ها پیرامون بایومکانیک

بایومکانیک گرایشی از مهندسی مکانیک است که ارتباط زیادی با زندگی انسان ها دارد از این رو در کشورمان ایران...