انفورماتیک

این بخش، کلیه خدمات مرتبط با موارد زیر را مدیریت و ساماندهی می نماید:

  • شبکه داخلی و سایت کامپیوتر دانشکده

  • اینترنت و خطوط تلفن

  • بخش حفاظت مدار بسته

  • مدیریت، کنترل محتویات، بروزرسانی اخبار،رویدادها و ... در سایت دانشکده

  • ساماندهی ورود و خروج اساتید، کارمندان و دانشجویان با استفاده از سیستم لمسی